Η Σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση εύρεσης ιατρικής ειδικότητας στην Γερμανία και στην Ολλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλ.: 2310222888, e-mail: info@tomischool.gr