X
Menu
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ – BRATISLAVA: ΤΗΕ CAPITAL OF THE BORDER

Η μικρή πρωτεύουσα της Σλοβακίας είναι η νεώτερη (ως πρωτεύουσα κράτους) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τα προάστιά της σταματάνε πάνω στα σύνορα με την Αυστρία ενώ στα νοτιοανατολικά της συνορεύει με την Ουγγαρία. Δικαίως της αξίζει ο τίτλος της πρωτεύουσας των συνόρων.

Αν και μικρή σε μέγεθος, η Μπρατισλάβα έχει αρκετά αξιοθέατα τα οποία μπορούν να γεμίσουν όμορφα μία ολιγοήμερη διαμονή στην πόλη. 

Τις πρώτες εντυπώσεις τις κλέβει το νεώτερο μνημείο της πόλης, η μεγάλη γέφυρα που περνάει πάνω από τον Δούναβη κι ενώνει τα δύο τμήματα της πόλης. Χτίστηκε τη δεκαετία του `70. Έχει μήκος κοντά στα 500 μέτρα. Επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γέφυρας είναι το παρατηρητήριο με το αστείο όνομα UFO στο οποίο στεγάζεται ένα εστιατόρια. 

Στο βόρειο τελείωμα της γέφυρας αρχίζει μία μικρή ανηφόρα που οδηγεί στο κάστρο της πόλης. Η διαδρομή μέχρι την νότια πύλη γίνεται πιο όμορφη περνώντας μέσα από μεσαιωνικά σοκάκια. Όσο για το οικοδόμημα, καταστράφηκε από μεγάλη πυρκαγιά κι άρχισε η ανακατασκευή του το 1953 (ακόμα γίνονται εργασίες στο περίβολό του χώρο). Ένα μεγάλο λευκό κτίριο με τέσσερις πύργους. Μοιάζει κορώνα που δεσπόζει πάνω στο κεφάλι της παλιάς πόλης. Στον προαύλιο χώρο του κάστρου βρίσκονται δύο πύλες. Η μία ονομάζεται η Πύλη του Νικόλα και ήταν στραμμένη προς την Ρωσία και η άλλη είναι η Πύλη της Βιέννης και ήταν στραμμένη προς την Αυστριακή πρωτεύουσα. Από κάτω απλώνεται ο Δούναβης σε όλο του το μεγαλείο, η πόλη από την μία πλευρά και η Αυστρία από την άλλη. Όταν έχει καλό καιρό διακρίνονται και τα εδάφη της Ουγγαρίας. Αξίζει να σημειώσουμε πως από τον βραχώδη λόφο του κάστρου ξεκινούν τα διάσημα Μικρά Καρπάθια της Σλοβακίας.

Λεπτομέρειες από τα μπαρόκ κτίρια, εικαστικές παρεμβάσεις πάνω σε ερειπωμένα οικοδομήματα, σε μισογκρεμισμένους τοίχους και σε εσωτερικές αυλές. 

Προς τις όχθες του Δούναβη,  είναι η εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ, διάσημη με τον χαρακτηρισμό της “μπλε εκκλησίας”.  

Πέρα όμως από την χρωματιστή εκκλησία, υπάρχει και το μουντό στοιχείο του σοβιετικού καθεστώτος, το οποίο είναι έντονο στο σύγχρονο κομμάτι της πόλης. Εργατικές κατοικίες στη νότια πλευρά του Δούναβη, μία ανεστραμμένη μεταλλική πυραμίδα που στεγάζει το κρατικό ραδιόφωνο, στιβαροί γλυπτοί και ψηφιδωτοί διάκοσμοι σε πανεπιστημιακούς χώρους και αρκετά μνημεία της σοβιετικής δόξας, όπως το Στάλινγκραντ.

Το μεγαλύτερο όμως σοβιετικό “ίχνος” στην πόλη είναι το Σλάβιν. Το Σλάβιν πέρα από σοβιετικό μνημείο είναι και στρατιωτικό κοιμητήριο για αυτούς που έπεσαν κατά την απελευθέρωση της Μπρατισλάβας τον Απρίλιο του 1945. Εντυπωσιακός είναι ο ψηλός οβελίσκος (39,5 μέτρα) με έναν στρατιώτη που κρατά μία σημαία στην κορυφή. Εντυπωσιακή όμως είναι και η θέα της πόλης και της σλοβακικής υπαίθρου από εκεί ψηλά.

 

The small capital of Slovakia is the newest (as state capital) in the European Union and of course has a special feature. The suburbs stop on the border with Austria and on the southeast bordering with Hungary. Rightly deserves the title “The capital of the border”.
Although small in size, Bratislava has several attractions that can fill beautifuly few days stay in the city.
The first impressions gets the youngest monument of the city, the great bridge that passes over the Danube and connects the two parts of the city. It was built in the early 70s. Its length is close to 500 meters. Also distinctive feature of the bridge is the observatory with the funny UFO name that houses a restaurant.
In the northern finish of the bridge begins a slight incline that leads to the Castle. The journey to the south gate is more beautiful passing through medieval alleyways. As for the structure, it was destroyed by fire and began rebuilding in 1953 (still being worked on its courtyard space). A large white building with four towers. Looks like crown on the head dominates the old city. In the courtyard of the castle there are two gates. One called the Gate of Nicholas and was facing Russia and the other is the Portal of Vienna and was facing the Austrian capital. Beneath the Danube stretches in all its splendor, the city on the one hand and Austria on the other. In good weather the lands of Hungary can be seen. It is worth noting that at the rocky hill of the castle starts famous Little Carpathians in Slovakia.
Details of the baroque buildings, artistic interventions on derelict buildings in half-ruined walls and courtyards. 
At the banks of the Danube, is the church of St. Elizabeth, famous by the designation of “blue church”. 
Apart from the colorful church, there is the dull element of the Soviet regime, which is strong in the modern part of the city. Tenement houses on the south side of the Danube, an inverted metal pyramid which houses the national radio, robust and sculpted mosaic decoration campus and several monuments of Soviet glory, like Stalingrad.
But the biggest Soviet “footprint” in the city is Slavin. The Slavin beyond Soviet monument is a military cemetery for those who died during the liberation of Bratislava in April 1945. Impressive is the tall obelisk (39.5 meters) with a soldier holding a flag on top. Impressive though is the view of the city and the Slovak countryside from up there.

 

 

Share