X
Menu
Φ.Π.Α -V.A.T

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης αίρεται ο Φ.Π.Α μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Άρα οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να τον καταβάλουν. Όσοι το έκαναν ήδη, θα τους επιστραφεί.

 

 

According to government decision waived the VAT until the end of October.

So parents are not required to pay it. Those who have already paid it, will be refunded to them.

Share